Rehabilitasyon          
 

Ortopedik hastalıklarda, cerrahi öncesi ve sonrası rehabilitasyon uygulamaları
Menisküs ve bağ yaralanmaları
Kas ve tendon yaralanmaları
Kırık ve çıkıklar
Osteoartoz

 
                 
 
 
   Romatizmal hastalıklar      
   El Yaralanmaları      
 

Omurga (bel, sırt, boyun) sorunları, skolyoz

   
 

Postür (duruş) eğitimi

     
 

Ergonomi eğitimi

     
 

Yürüme bozuklukları

     
           
                     
           
  Romatizmal Hastalıklar          
 

Kronik romatizmal hastalıklarda ağrı kontrolü, günlük yaşam aktivitelerine olan olumsuz etkilerin en aza indirilmesi, yaşam kalitesinin arttırılması, yürüme ve postür (duruş) bozukluklarının giderilmesi.

 
                     
            
  Omurga (bel, sırt, boyun) sorunları, skolyoz    
 

Bel okulu
Omurga anatomisi, biyomekaniği ve fonksiyonu, ağrı nedenleri ve risk faktörleri konularında teorik eğitim

 
     

Korunma yöntemleri ve uygulamaları
Günlük yaşam aktivitelerinin düzenlenmesi
Egzersiz, doğru postür (duruş) ve ergonomi eğitimi
Konservatif (cerrahi dışı) tedavi yaklaşımları
Fizyoterapi, mobilizasyon, güçlendirme ve germe egzersizleri, genel kondisyon egzersizleri, denge-koordinasyon ve gövde stabilizasyonu egzersizleri

 
                     
            
  Postür (duruş) eğitimi          
 

Postür, vücut bölümlerinin göreceli dizilim ve düzeni olarak tanımlanmaktadır. Oturma, ayakta durma ve yatma sırasındaki vücut şekline statik, hareket sırasında olana ise dinamik postür denmektedir. Günlük yaşamda doğru postürün korunması ve geliştirilmesine yönelik programlar ile daha verimli hareket etme ve yaralanma potansiyelinin azaltılması amaçlanmaktadır.

 
 

    Program içeriği;

 
     

Postür analizi
Postür ve ergonomi eğitimi
Egzersizler

 
       

Mobilizasyon
Güçlendirme ve germe
Denge ve koordinasyon
Gövde stabilizasyonu

 
                     
            
  Ergonomi Eğitimi          
 

Günlük yaşamın parçaları olan iş, uğraşı ve fiziksel aktivitelerin insan yapısı ve psikososyal durumu üzerine olan bozucu etkilerini azaltmak veya ortadan kaldırmak amacıyla uygulanan çevresel ve anatomik düzenlemelerdir. Ergonomi eğitiminde amaç, insan sağlığını geliştirmek ve performansı arttırmaktır.
       Program içeriği;

 
     

Ergonomi teorik eğitim programı
Ergonomik risk etkenlerinin analizi
Ergonomik olmayan koşulların düzeltilmesine yönelik öneriler
Ergonomik uygulama stratejileri ve örnekleri
İşyeri ve ev egzersizleri

 
                     
            
  Yürüme Bozuklukları          
 

Yürüme kinematiği analizi
Doğru yürüme paternlerinin geliştirilmesi ve eğitimi
Kassal kuvvet zayıflıkları ve dengesizliklerinin giderilmesi
Denge ve koordinasyonun arttırılması
Düşme riskinin azaltılması